اشراق
اشراق
درخشش نوری است،که در باطن آدمی تجلی میکند,میدرخشد و حقایق دیده میشود

 

آی کی دو برای بانوان

درباره اين بخش از آی کی دو خيلي كم صحبت شده است. بديهي است كه در اين هنر جايي براي بانوان وجود دارد ولي در بيشتر باشگاه هاي جدايي ميان زن و مرد چه در تمرينها و چه در معيارهاي درجه بندي وجود ندارد. به دليل فلسفه عدم سلطه جويي در اين هنر، هيچ نوع محدوديت سني براي بانوان پيش بيني نشده است و سالخوردگان مي توانند همچون جوانان با سلامت كامل به اين ورزش بپردازند. در اين هنر تخصص از راه قابليت هاي فني مشخص مي گردد نه قدرت. در توميكي آی کی دو بانوان نيازي به شركت در تانتو راندوري و راندوري كيوكي ندارند. در حقيقت بانوان در اين مكتب تشويق مي شوند تا در وضعيت هايي كه مستلزم مقاومت كمتر هستند شركت كنند. هدف از حذف ملاحظات سني كمك به درك آنان در درك اين هنر و پيشرفت تكنيكهايشان در يك محيط واقعي است. در كريوهاي گوناگون، كه در آنها ظرافت حركات و مهارت تكنيكي بيشترين ارزش را دارد بانوان واقعاً آنچه را كه جست و جو مي كنند مي يابند. تمرين به صورت محتلف دوچندان سودمند است. اين تمرينها به بانوان مي آموزند كه چگونه با استفاده از تكنيكهاي خالص به شخصي كه از نظر جسمي از آنان قوي تر است برتري يابند و به مردان نيز مي آموزد كه تكنيكهاي خود را با وضعيتها سازگار كنند و از اصول اوليه آی کی دو پيروي نمايند. يك بانوي انگليسي كه صاحب دان 4 است آنچه را گفته شد به شرح زير خلاصه كرده است: «انتخاب آی کی دو از ميان ديگر هنر هاي رزمي براي من به عنوان يك زن، به دليل تأثير خاص آن و نيزاين حقيقت بوده است كه اين مهارت مي تواند بدون داشتن عضلات قوي يا از دست دادن ظرافت به دست آمد.

 

آیکیدو برای خردسالان و کودکان


حضور خردسالان در كلاسهاي رزمي, هميشه يكي از مسائل جالب و قابل بررسي بوده است. شايد اكثر قريب به اتفاق مربيان، بارها با اين صحنه مواجه بوده اند كه پدر يا مادري به همراه فرزند خود از کلاسشان ديداری داشته و كنجكاوانه درباره حضور فرزندشان در آن كلاس رزمي, سوالاتي پرسيده اند. بسياري از سوالات در جهت شناخت بيشتر از اين رشته و انجام مقايسه آن با ساير رشته ها می باشد. در نهايت نگرانی خانواده ها يافتن محيطی سالم و مفرح برای ورزش فرزندانشان است. بر همين اساس، ثبت نام هنرجويان جوان در يک کلاس رزمی می تواند جنبه های متفاوتی داشته باشد که در زير به آن می پردازيم.

اولين نكته اي كه مي تواند خوشحال كننده هم باشد, زماني است كه والدين قبول كرده اند تا براي فرزند خود صرف كنند و به نوعي، خود و فرزندانشان در يك كار شريك و سهيم شده اند. اين عمل مي تواند از طرفی باعث افزايش حس اعتماد و درك متقابل بين فرزندان و والدين شود و از طرفی ديگر می تواند ارتباط عاطفی مابين آنها را افزايش دهد. اما پس از آنكه كودك يا نوجوانی در يك كلاس رزمي مثل آي كي دو ثبت نام كرد, حداقل منافعی را كه مي تواند از اين حضور براي خود در نظر بگيرد به قرار زير خواهد بود.

1 - اجتماعي شدن و قانون را باور داشتن
خردسالان و نوجوانان از سن 7 سالگي، به آرامی تمايل پيدا مي كنند تا وقتشان را با افرادي به غير از خانواده خود صرف كنند و بيشتر اوقات اين تمايل به صورت قرار گرفتن در يك تيم، گروه، و يا يك باشگاه ورزشي ظاهر مي شود. حضور در محيط يك باشگاه و كلاس آي كي دو که سلامت، نظم و انظباط و نشاط از مشخصه های آن است می تواند يك اتفاق خوش براي خردسال و والدين متعهدش باشد. با شكل گيري و تكامل شخصيت خردسالان در اين رده سني, و قرار داشتن در محيطي كه ياد شد, مي تواند بسيار سازنده و نويد بخش باشد. شركت در فعاليت های جمعي و مشاركت در تمامي آنچکه در دوجو (باشگاه) مي گذرد, مي تواند برای بسياري از خردسالان و نوجوان در اين سنين خاص ايده ال و رويايي باشد. آنها با پذيرش قوانين و مقررات حاكم بر محيطي كه دوستش دارند، مي آموزند تا به قوانين جدي و جامع حاكم بر محيط زندگي و اجتماعشان نيز، احترام بگذارند و به آن عمل كنند.

نبايد فراموش كرد كه، خردسالان و نوجوان، پس از قرار گرفتن در اين راه و همراه شدن با ديگران فرا خواهند گرفت كه چگونه با ديگران به صورت مسالمت آميز ايجاد ارتباط کنند و چگونه احساس جنگجويي, جاه طلبي و يكدندگي را در خود تعديل کنند.

2 - تناسب و سلامت جسماني
بي شك،هر نوع فعاليت فيزيكي كه بر اصول و قواعد خاص و صحيح بنا نهاده شده باشد بر رشد، تكامل و تناسب فيزيكي هنر جويان نو جوان، تاثير مثبتي خواهد گذاشت.به علت شكل خاص تمرينات آي كي دو، هنر جويان با استقرار صحيح، تعادل و كنترل آشنا می شوند. تمرينات موجود در آی کی دو يا هرروش رزمي اصيل ديگر، آنان را قادر مي سازد تا ساليان متوالي و طولاني، در عين سلامت و صحت، به ورزش و خود سازي بپردازند.

3 - مسئوليت پذيري
عادت کردن به انجام دادن كارهاي شخصي، از قبيل مرتب كردن وسايل, به تن كردن و در آوردن لباسها, تميز و مرتب نگهداشتن لباسها و لوازم شخصي و حضور و غياب منظم، مي تواند در افزايش و رشد حس مسئوليت پذيري خردسالان و نوجوانان موثر باشد. با افزايش سن و تجربه اين عزيزان، آرام آرام به اين مسئله پي خواهند برد كه آنها نسبت به تمامي افراد روي تشك و حتي مربيشان، مسئول هستند. به عنوان مثال خواهند ديد كه هنر جويان جديد تري كه به آنها ملحق مي شوند، به همان توجهاتي نياز دارند كه خود آنها در روزهاي اوليه ورودشان به آن نياز داشته اند.

4 - رشد شخصيتي و حس همياري
نبود مسابقه و رقابت در روش رزمي آي كي دو، آنها را در محيطي سالم و کم تنش قرار می دهد که به نوعی تضمين کننده رشدشان خواهد بود. در اين فضاي سالم، خردسالان و نوجوانان اين فرصت را پيدا خواهند كرد، تا خود و ديگري را به دور از هر گونه نگراني و تشويش ذهني، بيان كرده و همگام با سايرين پله هاي پيشرفت و ترقي را طي كند.آنها مي آموزند تا به جاي رقابت هاي نادرست، در کنار يكديگر و در جهت رشدشان قدم بردارند و يكديگر را ياري دهند.

5 - اعتماد به نفس
طبيعت و نوع خاص فنون آي كي دو، در مرحله نخست، اين حس را به فرد تمرين كننده مي دهد كه آنها قادر خواهند بود تا از هر غير ممكني يك ممكن بسازند. پرتاب يا تحت كنترل درآوردن يك يا چند مهاجم، كه حتما چند نفرشان از آنها بزرگتر و قويتر هستند، از جمله تمريناتي است كه هر هنرجو در يك جلسه تمريني به آن مشغول خواهد شد. هنرجويان نوجوان، پس از پي بردن به پتانسيلهاي بالايي كه يك فرد در عمل مي تواند در وجود خود بيابد، به درجه اي از اعتماد به نفس خواهند رسيد كه اين مي تواندآنها را در تمامي مراحل زندگيشان كمك كند. البته قطعا آن چيزي كه باعث اين اعتماد به نفس مي شود، اجرای فنون و انجام پرتابها و قفلها نيست، بلكه حس حاصل از كنترل آن موقعيت است كه آنها را به داشتن اعتماد به نفس بيشتري رهنمون مي كند.
در اين ارتباط مربيان وظيفه دارند تا براي جلوگيري از ايجاد نوعي اعتماد به نفس كاذب در نزد خردسالان، آنها را نسبت به اين مسئله آگاه كنند، كه تمامي فنون و كارهايي كه انجام مي دهند، در شرايط ويژه و خاصي صورت گرفته، و استفاده كاربردي و حقيقي از اين فنون پس از سالها تمرينات مستمر امکان پذير خواهد بود.

6 - تواضع و فروتني
هنرجويان خردسال و نوجوان، پس از پي بردن به ابعاد تواناييهايشان، در كنار اعتماد به نفسي كه حاصل تمرينات مفرح و لذت بخش بوده است، به تواضع و فروتني خواهند رسيد كه مي تواند در مسير زندگي آنها به شكلی مطلوب و صحيح، موثر باشد. تواضع توام با اعتماد به نفس، مي تواند آنها را از جدال ها و نا آرامي هاي خاص اين رده سني، دور نگه دارد و آنها را به آرامشي برساند كه در سايه آن قادر باشند، جاده هاي پيشرفت و ترقي را در اين برهه ظريف سني، با سهولت طی کنند.

جداي از مواردي كه ذكر شد، نبايد فراموش كرد كه درك فلسفه "بودو" و به طبع آن، روش رزمي آي كي دو, براي خردسالان و نوجوانان قدري مشكل است. لذا نبايد آنچه را كه از هنرجويان باتجربه و بزرگسال انتظار مي رود، از آنها نيز انتظار داشت، بلكه بايد به آنها اجازه داد تا با رعايت اصول اوليه ادب و نزاكت، از بودن بر روي تشك لذت ببرند و بايد اين زمان را به آنها داد، تا در آينده نزديک، قادر به درك فلسفه بودو (روش های رزمی) شوند. هنر جويان كم سال، به تدريج فرا خواهند گرفت كه با مسائل و مشكلات مختلف زندگي، برخوردي منطقي و مطمئن داشته باشند و با ديدی وسيع تر زندگي اجتماعي خويش را شروع كنند.

واضح است كه, درخواست اجراي فنون مشكل و پيچيده، از هنر جويان خردسال و نوجوان كار صحيحي نيست. بايد به آنها اجازه داد تا با انجام تكنيكهاي ساده و حتي بدون در نظر گرفتن نام و جزئيات خسته کننده آن فنون، از کاری که می کنند لذت برده و نسبت به ادامه کار مشتاق باشند.

تاثير مثبت تمرين کردن با هنرجويان خردسال و نوجوان است. بسياري از هنرجويان و مربيان هستند كه تمايل ندارند با آنها تمرين کرده و يا به آنها آموزش بدهند، اما تمرين کردن با خردسالان و نوجوانان, در پيشرفت و تعالي آي كي دو و شخصيت طرفين نقش بسزايي خواهد داشت.

به عنوان آخرين نکته يادآور مي شويم كه، والدين هر چه بيشتر در ارتباط با محل تمرين و مربي مناسب براي فرزند يا فرزندانشان اطلاعات جمع آوري كنند امنيت و شرايط بهتری را برای رشد فيزيکی، روحی و معنوی فرزندانشان فراهم کرده.نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

نوشته شده در تاريخ جمعه 8 مهر 1390برچسب:AIKIDO,آیکیدو, توسط مهدی لبافی |
.: Weblog Themes By LoxBlog :.